93 892 00 08 j.mateu@icab.cat

Dret Immobiliari i arrendaments

Assessorament especialitzat en arrendaments urbans i Dret Immobiliari

Assessorament especialitzat en arrendaments urbans i Dret Immobiliari

  • Redacció i revisió de tot tipus de contractes (lloguer d’immobles urbans i rústics, traspassos, cessions i sotsarrendaments; arres, compravendes, permutes, préstecs, donacions, comodats, precaris, apoderaments, etc…).
  • Arrendaments urbans: desnonaments per impagament de rendes o per expiració del termini contractual, contractes de lloguer d’habitatge o local, avals, clàusules de fiançament personal i solidari.
  • Redacció i revisió de tot tipus de contractes (lloguer d’immobles urbans i rústics, traspassos, cessions i sotsarrendaments; arres, compravendes, permutes, préstecs, donacions, comodats, precaris, apoderaments, etc…).
  • Arrendaments urbans: desnonaments per impagament de rendes o per expiració del termini contractual, contractes de lloguer d’habitatge o local, avals, clàusules de fiançament personal i solidari.