93 892 00 08 j.mateu@icab.cat

Dret de successions

Advocats especialitzats en dret de successions (herències i testaments)

Quan una persona mor, els seus hereus hauran de realitzar una sèrie de tràmits que tenen com a finalitat valorar, repartir i adjudicar-se l’herència. La forma d’actuar serà diferent segons si la persona difunta va realitzar o no testament.

A Joan Mateu advocats ens ocupem de realitzar tots aquests tràmits i també d’altres, dels quals destaquem:

 • Assessorament per atorgar testament (notarial obert o tancat, o hològraf).
 • Tramitació d’herències amb o sense testament.
 • Impugnació de testaments.
 • Interrogatiu in iure.
 • Codicils (afegir quelcom a un testament ja existent o bé modificar-lo parcialment).
 • Testaments vitals.
 • Reclamació legítima (A Catalunya, una quarta part del valor de l’herència).
 • Reclamació de la quarta vidual.
 • Llegats.
 • Acceptació i repudiació de l’herència.
 • Acceptació a benefici d’inventari.
 • Fideïcomisos.
 • Pactes successoris.
 • Liquidació d’impostos de l’herència.