93 892 00 08 j.mateu@icab.cat

Dret Civil

Assessorament especialitzat en Dret Civil

El Dret Civil és una branca del dret en general que tracta les relacions entre particulars, sense intervenció de l’Estat. La seva finalitat és reparar o compensar el dany sofert i tendeix a col·locar al perjudicat a la situació anterior al fet que va motivar el perjudici.

Les qüestions principals que tractem dins l’àmbit del Dret Civil són les següents:

 • Redacció i revisió de tot tipus de contractes (lloguer d’immobles urbans i rústics, traspassos, cessions i sotsarrendaments, arres, compravendes, permutes, préstecs, donacions, comodats, precaris, apoderaments, etc…).
 • Arrendaments urbans: desnonaments per impagament de rendes o per expiració del termini contractual, contractes de lloguer d’habitatge o local, avals, clàusules de fiançament personal i solidari.
 • Reclamació de deutes (judicials i extrajudicials).
 • Procediments monitoris.
 • Judicis canviaris (reclamació pagament de xecs, pagarés i lletres de canvi).
 • Incapacitacions, tuteles i curateles.
 • Herències i testaments.
 • Separacions i divorcis.
 • Convivència estable (parelles de fet): custòdies dels fills menors, reclamació de pensió d’aliments, etc…
 • Propietat horitzontal.
 • Expedients de domini.
 • Divisió de la cosa comú.
 • Execucions hipotecàries i embargaments.
 • Responsabilitat civil (accidents de trànsit, lesions, seqüeles i defuncions).
 • Reclamació i nul·litat clàusula sòl, dacions en pagament.