93 892 00 08 j.mateu@icab.cat

El pressupost

Lliurem al client un pressupost per escrit completament tancat, on s’expliciten els treballs a realitzar, el preu final i la forma de pagament.

Així, els nostres clients coneixen anticipadament i abans de qualsevol contractació, el cost total de les feines a dur a terme (preu final i definitiu), sense sorpreses.

En cas d’acceptació i amb caràcter previ a l’inici dels serveis, el pressupost és signat per ambdues parts (client i advocat).